Event’s Category: Education

Decolonial Museology Re-centered: Thinking Theory and Practice through East-Central Europe Zaproszenie do stażu badawczego dla student_ów_ek i doktorant_ów_ek Uniwersytetu Warszawskiego

2021-09-01
 – 2023-09-30

Muzea i wyobraźnia społeczna

2021-10-01
 – 2022-01-30

Seminarium badawcze w semestrze zimowym 2021/22. Pełen opis zajęć w systemie USOS Uniwersytetu Warszawskiego. 

Memory Studies: Basic Concepts and New Research Directions

2021-10-01
 – 2022-01-30

Course offered at the University of Warsaw in the winter semester 2021/22. Please see the University of Warsaw USOS system for the full syllabus and organizational details.

Pamięć zbiorowa w ujęciu socjologicznym i antropologicznym

2020-04-01
 – 2021-04-01

„Obce dziedzictwo” w przestrzeni miejskiej. Rosyjskie i radzieckie dziedzictwo w Warszawie

2020-04-01
 – 2021-04-01

Zmiana organizacyjna w muzeum. Perspektywa kuratorów

2020-04-01
 – 2021-04-01

Museums and Social Interventions

2019-04-01
 – 2020-04-01

Heritage, Decoloniality, Practice: A Global Perspective

2019-04-01
 – 2020-04-01
Scroll to Top