„Obce dziedzictwo” w przestrzeni miejskiej. Rosyjskie i radzieckie dziedzictwo w Warszawie

2020-04-01
 – 2021-04-01

About

Na seminarium studenci skoncentrują się na sposobach obecności dziedzictwa materialnego w przestrzeni miejskiej Warszawy, które może być postrzegane jako dziedzictwo czasów podległości. Będą analizować społeczne praktyki definiowania tego rodzaju dziedzictwa oraz włączania i wyłączania go z narracji o tożsamości miasta i społeczności, która je zamieszkuje. Seminarium będzie poświęcone badaniu stosunku mieszkańców Warszawy do dziedzictwa rosyjskiego i radzieckiego w przestrzeni miejskiej Warszawy. Studenci będą projektować własne badanie, które pozwoli odpowiedzieć na pytania o rozpoznawalność dziedzictwa rosyjskiego i radzieckiego, stosunek do niego, polityki instytucji miejskich (takich jak muzea) do tego dziedzictwa oraz sposoby jego turystycznego wykorzystania. Studenci będą wykorzystywali takie metody badawcze jak analiza dyskursu medialnego, analiza narracji muzealnych oraz wywiady

Speakers

Małgorzata Głowacka-Grajper_photo (1)
Małgorzata Głowacka-Grajper
Center for Research on Social Memory, Faculty of Sociology, University of Warsaw
Scroll to Top