Zmiana organizacyjna w muzeum. Perspektywa kuratorów

2020-04-01
 – 2021-04-01

About

Celem zajęć będzie analiza zmiany organizacyjnej zachodzącej w warszawskich muzeach z punktu widzenia tych, którzy ją wdrażają: kuratorów wystaw, kustoszy muzealnych kolekcji, pracowników działów edukacji i public relations muzeów. Studenci zastosują elementy refleksji z socjologii organizacji do ułożenia scenariusza pogłębionego wywiadu jakościowego a następnie przeprowadzą pilotażowe wywiady z pracownikami warszawskich muzeów. Pod koniec zajęć sporządzą krótki wspólny raport z przebiegu pilotażu z rekomendacjami do dalszych badań. Warsztat kładzie nacisk na rozwój praktycznych umiejętności z zakresu socjologii jakościowej oraz realizowania badań w zespole. Studenci poszerzą zarazem wyniki pakietu pracy City Museums and Multiple Colonial Pasts, prowadzonego przez Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną IS UW w ramach międzynarodowego konsorcjum badawczego European Colonial Heritage Modalities in Entagled Cities (ECHOES, program H2020).

Scroll to Top