Pamięć zbiorowa w ujęciu socjologicznym i antropologicznym

2020-04-01
 – 2021-04-01

About

Zajęcia będą poświęcone sposobom postrzegania przeszłości własnej grupy i czynników, które ją warunkują, głównie w stosunku do grup etnicznych i narodowych. Pamięć z definicji dotyczy historii i zdarzeń z przeszłości, lecz w życiu społecznym jest przede wszystkim obiektem działań współczesnych nastawionych na kreowanie określonych wizji wspólnoty, tożsamości zbiorowych lub kierowanie ludzkimi postawami. Omówione zostaną zarówno problemy kształtowania pamięci przez instytucje polityczne, jak i kształtowania się obrazów przeszłości z perspektywy indywidualnej, lokalnej i „zmarginalizowanej”.

Speakers

Małgorzata Głowacka-Grajper_photo (1)
Małgorzata Głowacka-Grajper
Faculty of Sociology, University of Warsaw
Scroll to Top