Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną

Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną przy Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego kontynuuje prace Międzyzakładowej Pracowni Pamięci Społecznej powołanej w 2010 roku przy Instytucie Socjologii UW. Prowadzimy badania o tym, jak grupy i społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej kształtują swoje tożsamości poprzez odwołania historyczne. Interesuje nas pamięć zbiorowa, polityka historyczna,  instytucje i aktorzy pamięci w przestrzeniach lokalnych, narodowych i transnarodowych. Prowadzimy badania w muzeach, szkołach, instytucjach kulturowych i religijnych. Informacje o naszych publikacjach, w języku polskim i angielskim, są dostępne tutaj.

Centrum nawiązuje do tradycji badań nad świadomością historyczną/pamięcią zbiorową prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim od lat 60. XX wieku, nawiązujących do socjologii Stefana Czarnowskiego, rozpoczętych założycielskim artykułem Niny Assorodobraj-Kuli (Żywa historia, „Studia Socjologiczne”, 1963), kontynuowanych w latach 80. i 90. przez Barbarę Szacką, jej współpracowników oraz uczniów.

po-polsku

Zespół Centrum interesuje się zarazem współczesnymi teoriami pamięci społecznej oraz optymalizacją metod i technik badawczych służących analizie indywidualnych i zbiorowych wyobrażeń na temat przeszłości.

Centrum realizuje wiele polskich i międzynarodowych zbiorowych i indywidualnych projektów badawczych i konferencyjnych.

Nasze działania były finansowane między innymi przez Komisję Europejską, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Narodowe Centrum Nauki i innych sponsorów.

Centrum Badań nad Pamięcią Społeczną

Wydział Socjologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Karowa 18
00-927 Warszawa
Polska

Scroll to Top