Decolonial Museology Re-centered: Thinking Theory and Practice through East-Central Europe Zaproszenie do stażu badawczego dla student_ów_ek i doktorant_ów_ek Uniwersytetu Warszawskiego

2021-09-01
 – 2023-09-30

About

Scroll to Top