Upcoming events

No current events

Seminars

Dec. 16th 2020 Dr Łukasz BUKOWIECKI (WS UW) Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne w Warszawie w XX wieku w perspektywie studiów miejskich” (in Polish)

June 22nd 2020 Dyskusja o książce pod redakcją Małgorzaty GŁOWACKIEJ-GRAJPER i Anny WYLEGAŁY,  The Burden of the Past. History, Memory, and Identity in Contemporary Ukraine (Indiana University Press 2020)

Feb. 28th 2020 Monika ŻYCHLIŃSKA (Nie)widoczne weteranki – działania Vietnam Women’s Memorial Foundation na rzecz upamiętnienia kobiet (1984-2013)

Jan. 23rd 2020 Philip Earl STEELE Zwrot od Holocaustu do syjonizmu, czyli ku historii pożytecznej 

Jan. 13th 2020 Nobuya HASHIMOTO (Kwansei Gakuin University) Historicizing History and Memory Politics in Asia and Europe:  Interdisciplinary Research on the Function of National Histories and Collective Memories for the Democracy in the Globalized Society

March 5th 2019 Valentin BEHR (Université de Strasbourg, OKF UW) Les lois mémorielles. Przypadek Francji i Polski. Seminarium współorganizowane z Ośrodkiem Kultury Francuskiej UW oraz  Zakładem Socjologii Kultury UW

May 10th 2018 Dyskusja wokół książki Marty COBEL-TOKARSKIEJ i Marcina DĘBSKIEGO,  Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej 

March 22nd 2018 Piotr KWIATKOWSKI (APS) Odzyskanie niepodległości i odbudowa państwa w pamięci zbiorowej

Sept. 19th. 2017 Kenshi FUKUMOTO (Kwansei Gakuin University) and Hisashi SHIGEMATSU (University of Tokyo) Japanese Perspectives on Memory in Central and Eastern Europe

May 11th, 2017 Barbara BOSSAK-HERBST i Małgorzata GŁOWACKA-GRAJPER Oaza wolności w komunistycznej Polsce: Świat wyścigów konnych w Warszawie w pamięci stałych bywalców

April 27th, 2017 Felix ACKERMANN,  Małgorzata GŁOWACKA-GRAJPER i Simon LEWIS Pamięć o wypędzenia i przesiedleniach w Europie Środkowo-Wschodniej

March 16th Kamila BARANIECKA, Zuzanna BOGUMIŁ, Małgorzata GŁOWACKA-GRAJPE, Marta KARKOWSKA, Małgorzata WOSIŃSKA Trauma i pamięć w społeczeństwach lokalnych

March 9th Antoni SUŁEK Przygruntowe badanie (pamięci) zagłady Żydów w jednej okolicy

Nov. 24 2016 Karolina WIGURA Namiętności i emocje. Paradygmaty sfery afektywnej i związane z nimi sposoby myślenia o polityce

Dec. 14 2016 Michael ROTHBERG, Katarzyna BOJARSKA, Adam LIPSZYC, Discussion on the occasion of the Polish translation of the Multidirectional Memory (Standford University Press 2009). 

Nov. 24 2016 Zbigniew STAWROWSKI, Karolina WIGURA, Marcin ZAREMBA Emocje, polityka, pamięć

Oct 27. 2016 Sympozjum: Pamięć (po)za miastem. Pamięć zbiorowa na wsi jako problem badawczy

Dr Zuzanna BOGUMIŁ (APS) Chłopska pamięć wojny – na przykładzie fotografii Feliksa Łukowskiego

Michał ŁUCZEWSKI (IS UW) Metoda międzygeneracyjnych badań nad pamięcią. Przykład Żmiącej 

Anna WYLEGAŁA (IFIS PAN) Doświadczenie i pamięć: wokół reformy rolnej z 1944 roku

Jan. 18th 2016 Dr Joanna WAWRZYNIAK (IS UW) Komunizm, dekolonizacja, żywa historia. Socjologia Niny Assorodobraj

Jan. 15th, 2015 Prof. Jie-Hyun LIM Victimhood Nationalism in Transnational Memories

May 8th 2014 Aliaksei LASTOUSKI (Kolegium Białoruskie)I Konstanty Kalinowski w pamięci zbiorowej współczesnej Białorusi 

Dec. 10th 2013 Dr Kobi KABALEK (Ben Gurion University) What is the Context of Memory? 

Oct 17th 2013 Monika ZYCHLIŃSA (IS UW) and Erica FONTANA (university of California) Imagining Tragedy as Moral Victory: The Warsaw Rising Museum and Polish National Identity

June 28th, 2013  Kate KORYCKI (University of Toronto) Memory in Conflict, and Law 

May 24th, 2013 Dr Olga WOLANIUK (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej)  Badania pamięci we współczesnej Ukrainie: aspekty metodologiczne i społeczno-polityczne 

April 12th, 2013  Dorota WORONIECKA-KRZYŻANOWSKA (IFiS PAN) From Armed Conflict to Extended Exile: Identity and Place in a West Bank Palestinian Refugee City-Camp 

April 5th, 2013 Dr Wiktoria KUDELA-ŚWIĄTEK (Narodowe Centrum Nauki) „Przyszywani Sybiracy”. Polski dyskurs naukowy o narracjach biograficznych kazachstańskich Polaków 

Dec 14th 2012 Dr Marta COBEL-TOKARSKA (WSNS APS) Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce 

Nov 23rd 2012 Dr Vaiva NARUŠIENĖ (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie) Fenomen pamięci zbiorowej w twórczości pisarzy pierwszej połowy XX wieku: powieści historyczne Fabiana Niewierowicza w kontekście literatury litewskiej i polskiej 

 

June 25 2012 Sympozjum Miejsce i pamięć społeczna:

Przemysław DELES (Zamek Królewski) Warszawa okresu zaborów jako miejsce pamięci w relacjach podróżników brytyjskich

Anna WYLEGAŁA (SNS IFIS PAN/Ośrodek KARTA)  Pamięć społeczna w miejscach masowych przesiedleń: Żółkiew i Krzyż

Marta KARKOWSKA (IFIS PAN)  Koncepcje teoretyczne Aleidy i Jana Assmannów w środkowoeuropejskich badaniach nad lokalnością

 

June 22nd 2011 Piotr H. KOSICKI (Princeton University) Miejsce podzielonej pamięci. Historia Muzeum Katyńskiego

June 10th  2011 Dyskusja nad książką i Karoliny WIGURY Wina narodów. Przebaczenie jako strategia polityki (Scholar 2011) Spotkanie współorganizowane z Muzeum Drugiej Wojny Światowej, Wydawnictwem Scholar i Domem Spotkań z Historią w Warszawie

June 3rd 2011 Agnieszka NOWAKOWSKA (IS UW) Jagiełło kontra Witold, czyli nauczanie historii w Polsce i na Litwie

May 13th 2011 Dyskusja nad książką pod redakcją Małgorzaty PAKIER i Bo STRÅTH
A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance
(Berghahn Books 2010)

April 15th 2011 Dr Adam MIELCZAREK (Warszawa) Solidarność – podzielone dziedzictwo
Komentarz: Joanna Wawrzyniak (IS UW)

Feb. 20th 2011 Prof. Zdzisław NAJDER (WSE w Krakowie) Węzły europejskiej pamięci

Jan. 14th 2011 Dyskusja nad książką  Piotra FILIPKOWSKIEGO Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych (Wrocław 2010). Spotkanie współorganizowane z Fundacją Nauki Polskiej i Domem Historią w Warszawie

Dec 17th.  2010Dyskusja nad książką Piotra T. KWIATKOWSKIEGO, Lecha M. NIJAKOWSKIEGO, Barbary SZACKIEJ i Andrzeja SZPOCIŃSKIEGO Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego (Warszawa 2010). Spotkanie współorganizowane z Muzeum Drugiej Wojny Światowej, Wydawnictwem Scholar i Domem Spotkań z Historią w Warszawie

Nov. 26th 2010 Lars BREUER (Berlin) Europeanised Vernacular Memory: A Case Study in Germany and Poland

Oct. 2nd 2010 Prof. Paweł ŚPIEWAK (IS UW) Nakaz pamięci: Żydowskie i izraelskie pamięci Szoah

May 20th, 2010 Prof. Lutz NIETHAMMER (Uniwersytet Friedricha-Schillera w Jenie)

Halbwachs and the Feeling of Identity

April 15th,  2010 Agata STASIK (IS UW) Wywiady biograficzne i pamięć Solidarności

Jan. 21, 2010 Dr Michał ŁUCZEWSKI (IS UW) Jak badać kulturę pamięci i politykę historyczną w Polsce i Niemczech?

Dec. 10th, 2009 Dr Karolina WIGURA (IS UW) Pamięć poza językiem. Uklękniecie Willy’ego Brandta przed warszawskim pomnikiem Bohaterów Getta jako otwarcie nowego paradygmatu w niemieckiej świadomości historycznej

 

Conferences

2021-07-05
 – 2021-07-09
2019-12-05
 – 2019-12-07

Komitet organizacyjny: Zuzanna Bogumił (APS) Małgorzata Głowacka-Grajper (IS UW) Anna Wylegała (IFiS PAN) Sekretarz konferencji: Małgorzata Łukianow (IFiS PAN)

Organizatorzy: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Pamięci Społecznej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

2018-09-27
 – 2018-09-28

Organizacja zjazdu: Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci Wydziału Polonistyki UJ, Pracownia Pamięci Społecznej Instytutu Socjologii UW. Prowadzenie: Roma Sendyka (UJ); Joanna Wawrzyniak (UW): Sekretarze: Łukasz Bukowiecki (UW), Maria Kobielska (UJ), Kinga Siewior (UJ)

Workshops

2021-04-16
 – 2021-04-17

Imre Kertész Kolleg, University of Jena, The Center for Research on Social Memory, University of Warsaw

2016-10-19
16:00
 – 19:30
Scroll to Top