Muzea i wyobraźnia społeczna

2021-10-01
 – 2022-01-30

Seminarium badawcze w semestrze zimowym 2021/22. Pełen opis zajęć w systemie USOS Uniwersytetu Warszawskiego. 

About

Proseminarium badawcze dla studentów i studentek socjologii oraz pokrewnych kierunków humanistycznych (kulturoznawstwo, antropologia kultury). Podczas seminarium będziemy badać, jak współczesne polskie muzea etnograficzne, historyczne i sztuki przedstawiają historie i kulturę grup mniejszościowych w Polsce. Interesować nas będą szczególnie reprezentacje dotyczące społeczności słabo obecnych w dominującej polskiej pamięci zbiorowej i dyskursie publicznym, w tym Polaków i cudzoziemców pochodzenia afrykańskiego i azjatyckiego. Będziemy prowadzić wywiady pogłębione z przedstawicielami_kami i aktywistami_kami tych społeczności oraz z muzealnikami i muzealniczkami na temat możliwości i wyzwań stojących przed muzeami w obszarze dzielenia się autorytetem w społeczeństwie wielokulturowym. Zajęcia o formule praktycznego warsztatu. Uczestnicy oprócz prowadzenia i transkrypcji wywiadów biorą udział w konceptualizacji i organizacji badania oraz wspólnie piszą raport. Zajęcia są rozszerzeniem badań na temat dekolonizacji dziedzictwa kulturowego prowadzonych przez Centrum Badań nad Pamiecią Społeczną WS UW w ramach projektu H2020 ECHOES (http://projectechoes.eu/). Badania prowadzone są obecnie we współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz Curating and Public Scholarship Lab Uniwersytetu Concordia w Montrealu.

Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2; otwartość na metody jakościowe; mile widziana, ale nie wymagana praca licencjacka na zbliżony temat; przy większej ilości chętnych niż miejsc na zajęciach – list motywacyjny. (max 1000 znaków). Jeżeli będą miejsca zalecany (ale nie obowiązkowy) udział w zajęciach Dyskursy dziedzictwa dr Łukasza Bukowieckiego w IKP UW.

Lektury:

Steinar Kvale, Prowadzenie wywiadów, PWN 2011.

Erica Lehrer, Material Kin: “Communities of Implication” in Post-Colonial, Post-Holocaust Polish Ethnographic Collections, w: Across Anthropology: Troubling Colonial Legacies, Museums, and the Curatorial, red. Margareta von Oswald, Jonas Tinius, Leuven University Press 2020.

Csilla E. Ariese, Laura Pozzi, Joanna Wawrzyniak, Curating Colonial Heritage in Amsterdam, Warsaw and Shanghai’s Museums: No Single Road to Decolonization, w: Decolonizing Colonial Heritage. New Agendas, Actors and Practices in and beyond Europe, red. Britta Timm Knudsen, John Oldfield, Elizabeth Buettner, Elvan Zabunyan, Routledge, forthcoming 2022.

Csilla E. Arise, Magdalena Wróblewska, Practicing Decoloniality in Museums: A Guide with Global Examples, University of Amsterdam Press, forthcoming 2021.

Zapis nagrań z konferencji Decolonizing Museum Cultures and Collections: Mapping Theory and Practice in East-Central Europe (2020). https://decolonizingmuseums.pl/

Raport z badania przeprowadzonego przez studentów w roku akademickich 2020/21

Speakers

joanna wawrzyniak 3
Joanna Wawrzyniak
Center for Research on Social Memory, Faculty of Sociology, University of Warsaw
Scroll to Top